Publicacións

  • Guía para a realización de plans de vixilancia ambiental de cultivos mariños en gaiolas flotantes instaladas nas costas de Galicia 
  • Guía para a realización de plans de vixiliancia ambiental integrados de cultivos mariños instalados na zona terrestre da franxa litoral da costa de Galicia 
  • Atlas da frota de baixura do litoral de Galicia (2000-2018) 
  • Fichas para o obradoiro de diferenciación e recoñecemento de especies pesqueiras do mercado galego 
  • A actividade das depuradoras de moluscos en Galicia (2004-2005-2006) 
  • A actividade das cetarias en Galicia de 2004 a 2007