Anuario de pesca 2020

Comparativa de lonxas na zona I - Vigo no 2020 e 2019
 20202019Diferenza 2020-2019% Dif. 2020-2019
kgEuroskgEuroskgEuroskgEuros
A Guarda118.9331.644.748149.2001.527.715-30.267117.033-20,29%7,66%
Arcade115.1131.310.535220.7052.344.086-105.592-1.033.551-47,84%-44,09%
Baiona108.9131.855.557157.6182.371.848-48.706-516.292-30,90%-21,77%
Cangas243.8123.112.523337.6403.873.439-93.828-760.916-27,79%-19,64%
Moaña123.6561.404.691176.5591.906.714-52.904-502.023-29,96%-26,33%
Panxón7.35046.31314.11390.624-6.763-44.311-47,92%-48,90%
Redondela72.584743.236107.9591.080.716-35.375-337.481-32,77%-31,23%
Vigo30.641.29297.393.39333.664.447105.046.665-3.023.156-7.653.272-8,98%-7,29%
Vigo (Canido)30.047293.20884.747878.505-54.700-585.298-64,54%-66,62%
Vilaboa55.180634.52478.614910.748-23.434-276.224-29,81%-30,33%
TOTAL31.516.880108.438.72834.991.602120.031.062-3.474.723-11.592.334-9,93%-9,66%