Anuario de pesca 2020

Comparativa de lonxas na zona VIII - Cedeira no 2020 e 2019
 20202019Diferenza 2020-2019% Dif. 2020-2019
kgEuroskgEuroskgEuroskgEuros
Cariño278.334557.539869.0472.226.741-590.712-1.669.202-67,97%-74,96%
Cedeira1.191.4705.575.2491.230.0736.143.626-38.603-568.377-3,14%-9,25%
Espasante18.44968.26031.880101.353-13.430-33.093-42,13%-32,65%
TOTAL1.488.2546.201.0482.131.0008.471.719-642.746-2.270.672-30,16%-26,80%