Anuario de pesca 2020

Comparativa de lonxas na zona VI - Costa da Morte no 2020 e 2019
 20202019Diferenza 2020-2019% Dif. 2020-2019
kgEuroskgEuroskgEuroskgEuros
Baldaio12.70594.80111.05766.0481.64928.75314,91%43,53%
Camariñas4.243.7534.579.0784.306.0974.486.176-62.34592.902-1,45%2,07%
Camelle18.98474.63913.03196.9615.953-22.32245,68%-23,02%
Corme6.85520.0554.25832.7862.598-12.73161,01%-38,83%
Laxe295.9941.103.945336.1301.414.630-40.136-310.685-11,94%-21,96%
Malpica2.458.6803.799.2811.521.2233.167.269937.457632.01261,63%19,95%
Muxía18.69166.72611.56583.5847.126-16.85761,62%-20,17%
Río Anllóns31.342254.689146.293963.243-114.951-708.554-78,58%-73,56%
TOTAL7.087.0049.993.2156.349.65410.310.697737.350-317.48111,61%-3,08%