Anuario de pesca 2020

Datos xerais de pesca fresca de grandes grupos no 2020
 kg%Euros%Euros/kg
Algas432.1500,29%337.3470,08%0,78
Bivalvos6.481.2574,31%66.529.42316,11%10,26
Cefalópodos3.185.3122,12%17.588.5234,26%5,52
Crustáceos1.210.0260,81%19.312.4134,68%15,96
Equinodermos722.8070,48%5.511.3231,33%7,62
Gasterópodos1.8090,00%18.8440,00%10,42
Peixes138.006.01191,85%302.731.73173,31%2,19
Poliquetos3.5970,00%209.0130,05%58,11
Resto das descargas213.1740,14%721.7260,17%3,39
TOTAL150.256.142100,00%412.960.344100,00%2,75